Självinsikt och relationsprocesser

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”SDI – Personal Strengths”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]SDI-  Strength Deployment Inventory ®,  är ett väl beprövat verktyg som utvecklar medarbetarnas samarbetsförmåga. Det består av en serie kartläggningar som baseras på RAT; Relationship Awareness Theory. Teorin som skapades av Dr Elias Porter bygger på fyra teser och handlar om människor i relationer i två olika förutsättningar: dels när allting går bra och dels när du möter motstånd eller är i konflikt. På den här kursen övar deltagarna på att kommunicera bättre, utifrån de motiv som driver individen. Någon motiveras av andra personers väl och ve, någon om gruppens väl och ve, någon har målet som drivkraft och för någon annan är vägen till målet, det som motiverar. Genom att lära sig vilka drivkrafter som motiverar beteendet hos sig själv och andra kan man utveckla sin kommunikationsförmåga och lära sig hantera konflikter på ett mycket produktivare sätt.

Utbildningen föregås av en kartläggning på nätet med frågor att besvara och styrkor att rangordna.

Passar alla arbetsgrupper, max 10 personer per grupp. Endags- eller tvådagars seminarium.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]